ENAKMEN LAMBANG, GELARAN DAN ANUGERAH PERAK 2016

Enakmen ini telah diluluskan oleh Dewan Negeri Perak Darul Ridzuan pada 21 November 2016 dan telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak pada 27 Disember 2016 disiarkan untuk pengetahuan umum.

Paparan Enakmen

Hak Cipta © Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan www.perak.gov.my