Lampiran 1

 

GARIS PANDUAN PENGANUGERAHAN DARJAH KEBESARAN BINTANG DAN PINGAT-PINGAT SERTA TAULIAH JAKSA PENDAMAI YANG DIANUGERAHKAN DI NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

 1. PENDAHULUAN 

Bersempena dengan Hari Ulangtahun Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang disambut pada setiap Hari Jumaat minggu pertama November setiap tahun, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan telah berkenan menganugerahkan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat-pingat Negeri Perak Darul Ridzuan. Penganugerahan ini sebagai tanda penghargaan Kerajaan Negeri Perak kepada mereka yang telah banyak menabur jasa-jasa serta menyumbangkan khidmat bakti di peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan, persekutuan dan antarabangsa. 

 

 1. SUSUNAN KUMPULAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

 2.1        DARJAH KERABAT DIRAJA YANG AMAT DIHORMATI

                     Darjah Kerabat (D.K.); 

2.2      DARJAH KERABAT SERI PADUKA SULTAN NAZRIN SHAH PERAK

                     Darjah Kerabat Sultan Nazrin (D.K.S.N); 

2.3      DARJAH KERABAT SERI PADUKA SULTAN AZLAN SHAH

                     Darjah Kerabat Sultan Azlan (D.K.S.A); 

2.4      DARJAH SERI PADUKA SULTAN NAZRIN SHAH

   Seri Paduka Sultan Nazrin Shah (S.P.S.N.); 

2.5       DARJAH PADUKA CURA SI MANJA KINI

  Pangkat Pertama    …Dato’ Seri Paduka Cura Si Manja Kini (S.P.C.M.)

                     Pangkat Kedua       …Dato’ Paduka Cura Si Manja Kini (D.P.C.M.)

                     Pangkat Ketiga        …Ahli Paduka Cura Si Manja Kini (P.C.M.)

                     Pangkat Keempat    …Ahli Cura Si Manja Kini (A.C.M.)

 2.6       DARJAH PADUKA MAHKOTA PERAK

 Pangkat Pertama    …Dato’ Seri Paduka Mahkota Perak (S.P.M.P.)

                    Pangkat Kedua       …Dato’ Paduka Mahkota Perak (D.P.M.P.)

                    Pangkat Ketiga        …Ahli Paduka Mahkota Perak (P.M.P.)

                     Pangkat Keempat    …Ahli Mahkota Perak (A.M.P.) 

2.7      DARJAH PANGLIMA TAMING SARI

                    Pangkat Pertama    … Dato’ Seri Panglima Taming Sari (S.P.T.S.)

                    Pangkat Kedua       … Dato’ Pahlawan Taming Sari (D.P.T.S.)

2.8      Pingat Pekerti Terpilih / Jasa Kebaktian / Lama Perkhidmatan

i) Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.)

ii) Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.)

iii) Pingat Lama Perkhidmatan (P.L.P.) 

2.9     Tauliah Lantikan Jaksa Pendamai (J.P.)

 

 1. JENIS DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT

3.1     Darjah Dato’ Seri Paduka Cura Si Manja Kini (S.P.C.M.)

 • Dikurniakan sebagai suatu penghormatan di atas rekod kejayaan cemerlang, mempunyai kedudukan yang amat berpengaruh serta menyumbangkan jasa bakti yang tinggi dalam apa jua lapangan di peringkat negeri Perak, persekutuan dan antarabangsa.
 • Bagi perkhidmatan awam, yang layak dicalonkan adalah di kalangan ketua tertinggi sesuatu perkhidmatan (Ketua Setiausaha Negara / Ketua Hakim Negara).
 • Bagi kategori bukan perkhidmatan awam (politik / swasta / NGO) dan lain-lain yang mempamerkan kecemerlangan di peringkat negara dan antarabangsa.

3.2     Darjah Dato’ Seri Paduka Mahkota Perak (S.P.M.P.)

 • Bagi perkhidmatan awam, pegawai yang layak dicalonkan adalah dikalangan pengurusan tertinggi bertaraf Turus III dan ke atas.
 • Bagi pencalonan di kalangan ahli politik, individu yang layak dicalonkan adalah di kalangan Menteri Besar / Menteri / Yang Dipertua Dewan Negara / Yang Dipertua Dewan Rakyat / Yang Dipertua Dewan Negeri.
 • Bagi kategori bukan perkhidmatan awam (politik / swasta / NGO) dan lain-lain yang mempamerkan kecemerlangan di peringkat negara dan antarabangsa.

3.3     Darjah Dato’ Seri Panglima Taming Sari (S.P.T.S.)

 • Dikurniakan sebagai suatu penghormatan di atas sumbangan, jasa bakti dan kejayaan dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia / Polis Diraja Malaysia.
 • Dikurniakan kepada pegawai-pegawai pasukan tentera yang berpangkat Jeneral / Laksamana / Jeneral TUDM / Leftenan Jeneral / Laksamana Madya.
 • Dikurniakan kepada pegawai-pegawai pasukan Polis Diraja Malaysia yang berpangkat Inspektor Jeneral Polis / Deputi Inspektor Jeneral.

3.4     Darjah Dato' Paduka Cura Si Manja Kini (D.P.C.M.) dan Darjah Paduka Mahkota Perak (D.P.M.P.)

 • Dikurniakan sebagai suatu penghormatan di atas rekod kejayaan cemerlang dan menyumbangkan jasa bakti yang tinggi dalam apa jua lapangan di peringkat negeri Perak, persekutuan dan antarabangsa.
 • Bagi perkhidmatan awam, pegawai yang layak dicalonkan adalah gred JUSA C, Khas C (perubatan) dan ke atas.
 • Dikurniakan kepada ahli politik berjawatan EXCO Kerajaan Negeri.

3.5     Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari (D.P.T.S.)

 • Dikurniakan sebagai suatu penghormatan di atas sumbangan, jasa bakti dan kejayaan dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia / Polis Diraja Malaysia.
 • Dikurniakan kepada pegawai-pegawai pasukan tentera yang berpangkat Brigedier Jeneral / Laksamana Pertama / Brigedier Jeneral TUDM ke atas.
 • Dan dikurniakan kepada pegawai-pegawai pasukan Polis Diraja Malaysia yang berpangkat SAC ke atas.

3.6     Darjah Ahli Paduka Cura Si Manja Kini (P.C.M.) dan Darjah Ahli Paduka Mahkota Perak (P.M.P.)

 • Darjah kebesaran ini dikurniakan kepada individu yang banyak menabur jasa bakti di peringkat negeri Perak dan persekutuan.
 • Bagi perkhidmatan awam, pegawai yang layak dicalonkan adalah gred 52 dan ke atas.
 • Bagi pegawai-pegawai pasukan tentera dan Polis Diraja Malaysia, pegawai yang layak dicalonkan adalah dikalangan mereka yang berpangkat Kolonel / Kepten TLDM / Kolonel TUDM / ACP dan ke atas.
 • Manakala bagi anggota-anggota beruniform SPRM / Kastam / Bomba / JPJ / Imigresen / RELA / JPAM / Penjara / Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia adalah setara gred 52 dan ke atas.
 • Pencalonan bagi sektor swasta / badan berkanun adalah di kalangan kategori pengurusan yang setara jawatan gred 52 sektor awam dan ke atas.

3.7     Darjah Ahli Cura Si Manja Kini (A.C.M.) Dan Darjah Ahli Mahkota Perak (A.M.P.)

 • Darjah kebesaran ini dikurniakan kepada individu yang banyak menabur jasa bakti di peringkat negeri Perak dan persekutuan.
 • Bagi perkhidmatan awam, pegawai yang layak dicalonkan adalah gred 48 dan ke atas.
 • Bagi pegawai-pegawai pasukan tentera, pegawai yang layak dicalonkan adalah di kalangan mereka yang berpangkat Leftenan Kolonel / Komander TLDM / Leftenan Kolonel TUDM.
 • Dikurniakan kepada pegawai-pegawai pasukan Polis Diraja Malaysia yang berpangkat Superintenden ke atas.
 • Manakala bagi anggota-anggota beruniform SPRM / Kastam / Bomba / JPJ / Imigresen / RELA / JPAM / Penjara / Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia adalah setara gred 48 dan ke atas.

3.8     Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.)

 • Dikurniakan kepada individu yang telah memberikan sumbangan yang cemerlang dalam apa jua lapangan di negeri Perak dan persekutuan.
 • Bagi perkhidmatan awam, pegawai yang layak dicalonkan adalah gred 29 dan ke atas.
 • Bagi pegawai-pegawai tentera, pegawai yang layak dicalonkan adalah Leftenan Muda / Leftenan Muda TLDM / Leftenan Muda TUDM / Pegawai Waran I.
 • Dikurniakan kepada pegawai-pegawai pasukan Polis Diraja Malaysia yang berpangkat Inspektor dan ke atas.
 • Manakala bagi anggota-anggota beruniform SPRM / Kastam / Bomba / JPJ / Imigresen / RELA / JPAM / Penjara / Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia adalah setara gred 29 dan ke atas.

3.9     Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.)

 • Dikurniakan kepada individu yang telah melaksanakan sumbangan yang cemerlang dalam apa jua lapangan di negeri Perak dan persekutuan.
 • Bagi perkhidmatan awam, pegawai yang layak dicalonkan adalah gred 19 dan ke atas.
 • Bagi angota-anggota beruniform ATM / TLDM / TUDM / POLIS pegawai yang layak dicalonkan adalah Staf Sarjan / Bintara Kanan / Flait Sarjan / Koperal.
 • Manakala bagi anggota-anggota beruniform SPRM / Kastam / Bomba / JPJ / Imigresen / RELA / JPAM / Penjara / Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia adalah setara gred 19 dan ke atas.

3.10    Pingat Lama Perkhidmatan (P.L.P.)

 • Pencalonan di kalangan anggota perkhidmatan awam yang cemerlang dan taat setia berkhidmat di negeri Perak tidak kurang daripada 30 tahun.
 • Tidak dikurniakan kepada anggota perkhidmatan beruniform.

  

 1. PENCALONAN

4.1   Pencalonan bagi Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Perak adalah melalui surat edaran pencalonan bersama borang pencalonan (mengikut kuota) akan diedarkan kepada:-

i) Ketua Jabatan Negeri / Persekutuan dalam Negeri Perak

ii) Agensi-agensi Kerajaan / GLC / Badan Berkanun

iii) Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan

iv) Setiausaha Kerajaan Negeri

v) Pertubuhan / Persatuan yang berkenaan dan berdaftar secara sah dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS)

4.2     Kementerian dan Ketua-ketua Jabatan hendaklah mendapatkan pencalonan daripada semua peringkat kakitangan dan tidak terhad kepada sesuatu bahagian atau jenis jawatan sahaja. Setiap pencalonan hendaklah dibuat kepada mereka yang difikirkan benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat pencalonan sahaja.

 

 1. ASAS-ASAS PENCALONAN

5.1      Syarat asas utama:-

5.1.1.  Seseorang calon yang dicadangkan untuk sesuatu Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Perak hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia yang merekodkan kecemerlangan dalam perkhidmatan serta cemerlang dalam apa jua lapangan yang diceburi.

5.1.2.  Anak kelahiran negeri Perak dan telah menyumbang khidmat bakti di peringat negeri Perak, persekutuan dan antarabangsa.

5.1.3.  Bagi bukan anak kelahiran negeri Perak, calon mestilah telah berkhidmat dengan cemerlang di negeri Perak dan menyumbang bakti kepada negeri Perak.

5.2   Pencalonan di kalangan anggota pertubuhan, persatuan, kebajikan, sukarela, sukan, sosial, agama, swasta dan lain-lain hendaklah berasaskan kepada sumbangan masing-masing kepada negara dan masyarakat. Keutamaan hendaklah diberikan kepada mereka yang memberi sumbangan yang cemerlang di peringkat negeri, negara dan antarabangsa.

5.3   Pertubuhan, persatuan, kebajikan, sukarela, sukan, sosia, agama, swasta dan lain-lain hendaklah dipastikan berdaftar secara sah dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS).

5.4     Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat yang dicadangkan hendaklah bersesuaian dengan jawatan dan gred jawatan sebagaimana yang diterangkan dalam Garis Panduan.

5.5     Seseorang calon, mestilah mempunyai rekod perkhidmatan yang bersih dan cemerlang. Semakan tapisan keselamatan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Jabatan Insolvensi Malaysia perlu dilaksanakan oleh agensi yang mencalonkan.

5.6      Seseorang yang pernah menolak tawaran pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat tidak boleh dicalonkan semula.

5.7      Pihak urus setia berhak untuk membatalkan pencalonan penerima sekiranya penerima telah menerima pingat yang sama.

  

 1. PERATURAN MENGISI BORANG PENCALONAN

6.1       Setiap pencalonan bagi Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Perak hendaklah dibuat melalui borang pencalonan.

6.2      Setiap borang pencalonan adalah dikategorikan seperti berikut :-

i) Borang pencalonan P.C.M., S.P.M.P., S.P.T.S., D.P.C.M., D.P.M.P. dan D.P.T.S.

ii) Borang pencalonan P.C.M. dan P.M..P

iii) Borang Pencalonan A.C.M., A.M.P., P.P.T., P.J.K.  dan P.L.P.

6.3    Borang pencalonan hendaklah diisi oleh pencalon / pencadang dan bukan oleh calon itu sendiri. Pencalon hendaklah memastikan bahawa calon berkenaan belum lagi dikurniakan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat yang dicadangkan supaya tidak berlaku pertindihan penganugerahan. Sekiranya berlaku pertindihan, pihak urus setia berhak untuk membatalkan atau membuat sebarang keputusan bagi penganugerahan tersebut.

6.4       Segala maklumat yang terdapat di dalam borang pencalonan hendaklah diisi dengan jelas, tepat dan lengkap.

6.5       Semua pencalonan daripada agensi-agensi di bawah kawalan Kementerian hendaklah diselaraskan di peringkat Kementerian masing-masing sebelum dikemukakan kepada urus setia kecuali bagi agensi yang terdapat di negeri Perak yang telah diberikan kuota pencalonan bagi agensi tersebut.

6.6       Pencalonan bagi Darjah Kebesaran Dato’ Seri Paduka Cura Si Manja Kini (S.P.C.M.), Dato’ Seri Paduka Mahkota Perak (S.P.M.P.), Dato’ Seri Panglima Taming Sari (S.P.T.S.), Dato’ Paduka Cura Si Manja Kini (D.P.C.M.), Dato’ Paduka Mahkota Perak (D.P.M.P.) dan Dato’ Pahlawan Taming Sari (D.P.T.S.) hendaklah mendapat sokongan Menteri Besar / Ketua Menteri / Menteri / Ketua Setiausaha Negara / Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan / Setiausaha Kerajaan Negeri.

6.7     Pencalonan di kalangan Pegawai Kerajaan bagi Darjah Kebesaran Ahli Paduka Cura Si Manja Kini (P.C.M.) dan Ahli Paduka Mahkota Perak (P.M.P.) hendaklah mendapat sokongan dan tandatangan Ketua Setiausaha Kementerian / Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian / Setiausaha Kerajaan Negeri / Ketua Pengarah / Timbalan Ketua Pengarah dan yang setara dengannya.

6.8     Pencalonan di kalangan Pegawai Kerajaan Darjah Kebesaran Ahli Cura Si Manja Kini (A.C.M.), Ahli Mahkota Perak (A.M.P.), Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.), Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) dan Pingat Lama Perkhidmatan (P.L.P.) memadai dengan mendapatkan sokongan / tandatangan pengurusan tertinggi / Ketua Jabatan atau Ketua Agensi yang berkenaan.

6.9       Pencalonan daripada pertubuhan, persatuan, kebajikan, sukarela, sukan, sosial, agama, swasta dan sebagainya:-

Hendaklah mendapatkan ulasan dan tandatangan Ketua Eksekutif Syarikat / Pengerusi Persatuan dan Pertubuhan yang berkenaan.

6.10    Pencalonan pegawai-pegawai kerajaan yang bergiat cergas di dalam pertubuhan, persatuan, kebajikan, sukarela, sukan, agama dan sebagainya hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada Ketua Jabatan atau Ketua Agensi di mana calon-calon itu berkhidmat.

 

 1. TARIKH TUTUP

7.1       Pencalonan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat negeri Perak Tahun 2023 akan dibuka mulai 3 Julai 2023 (Isnin).

7.2   Semua pencalonan hendaklah dikemukakan kepada urus setia sebelum atau selewat-lewatnya 4 Ogos 2023 (Jumaat). Borang pencalonan rasmi yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada alamat seperti berikut:-

Urus Setia Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Bahagian Dewan Negeri dan

Majlis Mesyuarat Kerajaan

Aras 2, Bangunan Perak Darul Ridzuan

Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab

30000 Ipoh

7.3        Borang pencalonan yang tidak lengkap atau yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

 

 1. MEDIUM PERHUBUNGAN

8.1      Talian hotline Urus Setia Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat: 011-56637424.

8.2      Talian rasmi pejabat: 05-2095241 / 5218 (waktu urusan adalah 8.00 pagi – 5.00 petang hari bekerja)

8.3      Alamat emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Hak Cipta © Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan www.perak.gov.my